Home

Hermes Mantelzorgwoningen

Een mantelzorgwoning is een complete kant-en-klare

op zichzelfstaande woning

 

Hermes mantelzorgwoningen vervult voor u de rol van adviseur, projectleider en aanspreekpunt tijdens de bouw van de woning.

Wij werken samen met gemeenten, woningbouw­stichtingen, thuiszorginstanties, adviesbureaus, leveran­ciers van hulpproducten en indien nodig gaan wij samenwerkingsverbanden aan met collega-bedrijven of instanties.

Wat is een mantelzorgwoning?

 

Een mantelzorgwoning is een complete kant-en-klare op zichzelf staande woning, dat tijdelijk naast uw huis geplaatst wordt. Deze kan ook weer eenvoudig weggehaald worden als de mantelzorg niet meer nodig is.

 

Mantelzorgwoningen zijn op maat leverbaar met de door u gewenste aanpassingen en voorzieningen. Hierdoor krijgt degene die zorg nodig heeft de mogelijkheid om langer zelfstandig in de vertrouwde omgeving te blijven wonen. Het biedt hiermee een alternatief voor het wonen in bijvoorbeeld

een zorginstelling.

 

De mantelzorgwoning is een comfortabele woning waarbij het voorzieningsnivo flexibel is. Als bijvoorbeeld de zorgvraag toeneemt, is dit eenvoudig in te passen in de daarop al voor­bereide mantelzorgwoning.

 

De woning kan indien gewenst worden ingericht met diverse domotica technologiën om zaken zoals het licht,

de gordijnen, deuren e.d. met een afstandsbediening te bedienen. Zo kunnen er ook bewegingssensoren, nachtverlichting, infraroodcamera‘s, op afstand te bedienen camera’s en alarmering worden geplaatst.

De bewoner blijft hierdoor zelfstandig, maar met een

veilig gevoel.

 

Copyright © All Rights Reserved